Specjalizacje

Obszar praktyk:

Nieruchomości i inwestycje budowlane
Obsługa przedsiębiorstw
OZE, ochrona środowiska, energetyka
Ochrona majątku, restrukturyzacja i upadłość
Prawo karne i skarbowe
Doradztwo dla klientów indywidualnych

Pozyskiwanie finansowania i kojarzenie partnerów biznesowych