Prawo karne i skarbowe

Świadczymy pomoc prawną dla osób i instytucji z podejrzeniami o możliwości popełnienia przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, a także osobom zagrożonym odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych (tzw. przestępczość „białych kołnierzyków”, White Collar Crimes).

  • odpowiedzialność karna członków organów spółek handlowych,
  • odpowiedzialność karnoskarbowa,
  • wyłudzenia finansowe oraz ubezpieczeniowe,
  • przeciwdziałanie pozornym bankructwom, oszustwom gospodarczym.
Kancelaria Olczak i Partnerzy - Białystok, Warszawa