Ochrona majątku, restrukturyzacja i upadłość

Kancelaria Olczak i Partnerzy - Białystok, Warszawa

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie dywersyfikacji ryzyka związanego z działalnością gospodarczą pod kątem strzeżenia majątku.

Proponujemy zarówno rozwiązania na gruncie prawa polskiego jak i międzynarodowego. Dążymy do zminimalizowania skutków niewypłacalności, doradzimy w podejmowaniu korzystnych porozumień, a w najtrudniejszych przypadkach, uchronimy przed niekontrolowaną egzekucją, przeprowadzając postępowanie upadłościowe.

  • ustalenie możliwości wdrożenia działań naprawczych,
  • wybór właściwych narzędzi restrukturyzacji,
  • pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
  • wstrzymywanie działań windykacyjnych i egzekucyjnych,
  • obniżanie wysokości rat kredytowych,
  • restrukturyzacja kredytów,
  • upadłość konsumencka,
  • ochrona prawna nieruchomości przed zajęciem egzekucyjnym,
  • weryfikacja wpisów w bazach danych dłużników (BIK, KRD i inne).