Nieruchomości i inwestycje budowlane

Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorców z branży budowlanej, w szczególności generalnych wykonawców, podwykonawców, inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestycyjnego, kierowników budowy.

Oferowana przez nas obsługa prawna obejmuje przygotowywanie, analizę i negocjowanie warunków kontraktów zawieranych w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Świadczymy usługi reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi mającymi na celu uzyskanie wymaganych w procesie inwestycyjnym decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę pozwoleniu na użytkowanie. Reprezentujemy w sporach sądowych wynikających z umów zawieranych w trakcie procesu inwestycyjnego, w szczególności w dochodzeniu należności wynikających z umów o roboty budowlane, umów o dzieło będących częścią robót budowlanych i umów o wykonanie remontu.

Nasze usługi obejmują również audyt prawny nieruchomości (due diligence) oraz doradztwo formalnoprawne przy kupnie, wynajmie i sprzedaży nieruchomości.

  • analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • przygotowanie i negocjacja dokumentacji zmierzającej do nabycia lub zbycia nieruchomości,
  • opracowanie i negocjowanie dokumentacji w zakresie pozyskania finansowania,
  • uczestnictwo w negocjacjach transakcji w procesie budowlanym,
  • opracowywanie i negocjowanie umowy inwestycyjnej i wykonawczej,
  • doradztwo w komercjalizacjach budynków,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  • uzyskiwanie pozwoleń i koncesji.