Posiadanie majątku wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa. Ale im większy majątek, tym większe może rodzić problemy. Co zrobić, gdy nie chcesz być kojarzony ze swoim majątkiem, być w centrum zainteresowania urzędu skarbowego i innych organów państwowych.

Dlaczego ochrona majątku jest ważna?

Ciężka praca, oszczędności i w końcu udaje się zgromadzić pewien majątek. Problemy w pracy lub w przedsiębiorstwie, kilka nie trafionych inwestycji – to początek problemów i zagrożenia Twojego majątku. Codzienność sprawia, że nasz majątek w każdym momencie może stać się zagrożony. Widmo niewypłacalności i utraty majątku grozi każdemu z nas. Dlatego tak ważne jest umiejętne zabezpieczenie naszego majątku.

Czy anonimowy majątek istnieje?

Tak, Twój majątek może być anonimowy. I nie oznacza to, że już go nie posiadasz, bo sprzedałaś/sprzedałeś wszystko co do tej pory zgromadziłeś. Twój majątek może pozostać anonimowy, dzięki podjęciu odpowiednich kroków prawnych i to zgodnych z przepisami.

Umowa powiernictwa – sposób na anonimowy majątek

Umowa powiernictwa jako forma zabezpieczenia majątku może okazać się dobrym rozwiązaniem. Obowiązujące przepisy prawa przede wszystkim kładą nacisk na ochronę przed dłużnikami. Mamy szereg instytucji, które zabezpieczają wierzycieli, m.in.: oświadczenia o poddaniu się egzekucji tzw. ” trzy siódemki”, hipoteki, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia cywilne, weksle. Ja chciałabym się pochylić nad tematem ochrony dłużnika przed przyszłymi wierzycielami. Forma umowy powiernictwa Polskie regulacje prawne dostarczają nam szereg możliwości zabezpieczenia majątku jedną z nich jest konstrukcja powiernictwa. Powiernictwo to umowa, której stronami są powierzający i powiernik.

Nie istnieją szczegółowe rozwiązania dotyczące umowy powierniczej, dlatego stosuje się do niej przepisy dotyczące umowy zlecenia z kodeksu cywilnego.