Partnerzy

Monika Olczak

prawnik korporacyjny, mediator, negocjator biznesowy

od dwudziestu lat świadczy obsługę prawną na rzecz spółek również tych z udziałem Skarbu Państwa. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i szeroko pojętego prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych. Świadczy usługi dla branży energetycznej i transportowej. Specjalizuje się w opiniowaniu, redagowaniu oraz negocjowaniu umów handlowych. Świadczy usługi prawne w kwestiach związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału oraz budowaniem relacji między inwestorami a podmiotami pozyskującymi kapitał, w tym startupami. Swoje doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje w procesie opracowywania na rzecz swoich klientów najlepszych strategii funkcjonowania na rynku, eliminujących potencjalne ryzyka. Specjalizuje się w zakresie dywersyfikacji ryzyka zawiązanego z działalnością gospodarczą pod kątem strzeżenia majątku. Tworzy programy motywacyjne dla pracowników (ESOP). Występuje w charakterze mediatora w sprawach gospodarczych i cywilnych. W Olczak & Partnerzy odpowiada za zarządzanie strategiczne, w tym za tworzenie długofalowej strategii, nowe kierunki rozwoju oraz kluczowe partnerstwa.

Katarzyna Zalewska

radca prawny

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa medycznego, zwłaszcza reprezentacją pacjentów w dochodzeniu roszczeń związanych z błędami medycznymi (w postępowaniu sądowym jak też przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych). Świadczy pomoc prawną konsumentom w sporach z bankami (na etapie przedsądowym oraz podczas postępowania), jak też w zakresie spraw spadkowych oraz rodzinnych. Wspiera klientów w postępowaniach prowadzonych przed sądami oraz organami administracji publicznej. Doradza gabinetom lekarskim w zakładaniu oraz prowadzeniu przez nich praktyk. Doświadczenie zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Karolina Sochacka-Chotomska

radca prawny

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń społecznych, a także reprezentacją stron w postępowaniu sądowym i administracyjnym, opracowywaniem i opiniowaniem kontraktów anglojęzycznych.

Paweł Wielec

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym, upadłościowym oraz w prawie gospodarczym (w tym w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego). Jest odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie wniosków restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz odpowiedzi na takie wnioski, opiniowanie propozycji restrukturyzacyjnych i planów restrukturyzacyjnych, dbanie o interesy klientów w zakresie powyższych postępowań, sporządzanie projektów umów, opinii prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując początkowo w organach administracji publicznej, a następnie w warszawskich kancelariach prawnych oraz w departamencie windykacji i restrukturyzacji jednego z banków komercyjnych. Posiada certyfikat PRINCE2®.

Artur Olczak

doradca inwestycyjny

Świadczy kompleksowe usługi doradcze przy pozyskaniu kapitału zewnętrznego od instytucji bankowych oraz innych podmiotów, w szczególności inwestorów finansowych (fundusze venture capital) i inwestorów branżowych. Poprzez dokładne zrozumienie działalności prowadzonej przez klienta oraz precyzyjne określenie jego potrzeb dobiera odpowiedni kapitał inwestycyjny. Buduje relacje inwestorskie, pełniąc rolę pośrednika pomiędzy klientem jednostkami finansującymi. Uczestniczy również w procesie poszukiwania dla naszych klientów nowych partnerów biznesowych.