OZE, ochrona środowiska, energetyka

Kancelaria Olczak i Partnerzy - Białystok, Warszawa

Świadczymy pomoc prawną w dziedzinie prawa energetycznego i ochrony środowiska.

Doradztwo prawników obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • doradztwo przy instalacjach z zakresu energii odnawialnej (fotowoltaika, biogazownie),
  • inne szczególne regulacje w zakresie dyrektyw środowiskowych (wee, opakowaniowa, odpady medyczne, itp.),
  • roszczenia związane z majątkiem sieciowym,
  • obsługa procesów zawierania umów,
  • obsługa procesów inwestycyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii.