Obsługa przedsiębiorstw

Doradzamy w zakładaniu spółek handlowych, ich przekształcaniu i likwidacji. Obsługujemy organy spółek, przygotowujemy stosowne dokumenty, w tym uchwały, porozumienia wspólników oraz umowy o współpracy.

Wspieramy naszych Klientów w wyborze optymalnych struktur prawnych przedsiębiorstw, spółek oraz grup kapitałowych, uwzględniając aspekty podatkowe każdej ze struktur.

Poza bieżącą obsługą prawną, dostarczamy rozwiązań, które pozwalają na osiągnięcie celów najbliższych oczekiwaniom biznesowym naszych klientów. Naszym priorytetem jest zabezpieczenie interesów naszych klientów, minimalizujemy ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów.
Nasze doświadczenie jest wynikiem znajomości rynku, które zyskaliśmy dzięki współpracy z polskimi i zagranicznymi podmiotami działającymi w różnych sektorach gospodarki, takimi jak: energetyka, ochrona środowiska i OZE, bankowość i finanse, budownictwo i nieruchomości, handel detaliczny, motoryzacja, media i wiele innych.

Kancelaria Olczak i Partnerzy - Białystok, Warszawa

Fuzje i przejęcia

Wspieramy naszych klientów w procesach nabywania i zbywania aktywów, wyjść z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń dotyczących grup kapitałowych. Sporządzamy dokumentację transakcji, pomagamy w negocjacji warunków transakcji i rozliczenia stron oraz prowadzimy postępowania związane z fuzjami i przejęciami. Doradzamy akcjonariuszom, udziałowcom, inwestorom, w tym funduszom Private Equity/Venture Capital oraz doradcom inwestycyjnym uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć.

Startupy

Wspieramy na każdym etapie prowadzenia biznesu – od założenia startupu do procesu wyjścia inwestycyjnego. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu umów inwestycyjnych oraz umów wspólników. Wspieramy startupy w kwestiach związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie transgranicznych transakcji venture capital i przygotowywaniu strategii wyjścia.

Rejestracja spółek za granicą

Przy pomocy kancelarii partnerskich dokonujemy rejestracji spółek w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, na Malcie i we Włoszech oraz innych wybranych krajach.

Prawo kontraktowe

Przygotowujemy projekty wszelkich umów wykorzystywanych tak w profesjonalnym obrocie gospodarczym, jak i umów zawieranych przez osoby niebędące przedsiębiorcami.
Nasze usługi w tym zakresie obejmują nie tylko przygotowanie projektu umowy, ale również doradztwo w zakresie wyboru najlepszego dla danego Klienta rodzaju kontraktu, uwzględniającego zamierzone przez niego cele, oraz wywołującego optymalne skutki prawne i podatkowe. Oferujemy również doradztwo w trakcie negocjacji z kontrahentem, jak również analizę już zawartych umów.

Koncesje

Wspieramy Klientów w zakresie uzyskania lub zmiany koncesji na reglamentowaną działalność gospodarczą.

Compliance

Posiadamy przekrojową i kompleksową wiedzę prawną we wspieraniu naszych Klientów w bezpiecznym poruszaniu się w środowisku biznesowym oraz w unikaniu potencjalnego ryzyka związanego z nieznajomością prawa. Nasi eksperci są w stanie zapewnić każdemu Klientowi najlepsze i bezpieczne rozwiązania prawne oraz organizacyjne dopasowane do potrzeb i specyfiki każdego Klienta.

Pozwolenia na pracę i legalizacja pobytu cudzoziemców

Zajmujemy się pomocą dla przedsiębiorców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski.