Monika Olczak

partner zarządzający 

od dwudziestu lat świadczy obsługę prawną na rzecz spółek, członków zarządu i rad nadzorczych, menedżerów średniego i wysokiego szczebla, właścicieli firm, nieruchomości, wysokich urzędników administracji państwowej i innych osób publicznych.

Dzięki wciąż innowacyjnemu na polskim rynku połączeniu funkcji prawnika korporacyjnego i private lawyer oferuje kompleksowe podejście do obsługi prawnej. Koordynacja różnych spraw przez jednego prawnika, a w miarę potrzeby dostęp i rekomendacja innych prawników z określonych dziedzin działających w ramach kancelarii, daje możliwość wyeliminowania potencjalne zagrożeń zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym klienta.

Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa gospodarczego, handlowego          i szeroko pojętego prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych.                Świadczy usługi dla branży energetycznej i transportowej. Specjalizuje się          w opiniowaniu, redagowaniu oraz negocjowaniu umów handlowych.

Świadczy usługi prawne w kwestiach związanych ze strukturą inwestycji            i formą pozyskania kapitału oraz budowaniem relacji między inwestorami       a podmiotami pozyskującymi kapitał, w tym startupami. Swoje doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje w procesie opracowywania na rzecz swoich klientów najlepszych strategii funkcjonowania na rynku, eliminujących potencjalne ryzyka.

Specjalizuje się w zakresie dywersyfikacji ryzyka zawiązanego z działalnością gospodarczą pod kątem strzeżenia majątku. Tworzy programy motywacyjne dla pracowników (ESOP). Występuje w charakterze mediatora w sprawach gospodarczych i cywilnych.

W Olczak & Partnerzy odpowiada za zarządzanie strategiczne, w tym za tworzenie długofalowej strategii, nowe kierunki rozwoju oraz kluczowe partnerstwa.

Kancelaria Olczak i Partnerzy - Białystok, Warszawa

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Zabezpieczenie majątku

Zabezpieczamy interesy naszych klientów, minimalizujemy ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów.

Obniżenie obciążeń podatkowych

Uruchamiamy strategię, dzięki której minimalizujemy obciążenia podatkowe, zwiększające płynność finansową przedsiębiorstwa.

Rejestracje spółek za granicą

Doradzamy w procesach M&A. Przeprowadzamy analizę rynku i przygotowujemy strategię działania całego procesu przekształcenia.

Prawo karne i skarbowe

Świadczymy pomoc prawną dla osób i instytucji z podejrzeniami o możliwości popełnienia przestępstw przeciwko mieniu.

” Obsługa prawna szyta na miarę Twojego biznesu.”

Aktualności

Anonimowy majątek – umowa powiernicza

Anonimowy majątek – umowa powiernicza

  Posiadanie majątku wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa. Ale im większy majątek, tym większe może rodzić problemy. Co zrobić, gdy nie chcesz być kojarzony ze swoim majątkiem, być w centrum zainteresowania urzędu skarbowego i innych organów państwowych. Dlaczego...

Oferujemy:

Prawo budowlane

 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowanie i negocjacja dokumentacji zmierzającej do nabycia lub zbycia nieruchomości
 • opracowanie i negocjowanie dokumentacji w zakresie pozyskania finansowania
 • uczestnictwo w negocjacjach transakcji w procesie budowlanym
 • opracowywanie i negocjowanie umowy inwestycyjnej i wykonawczej
 • doradztwo w komercjalizacjach budynków
 • reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • uzyskiwanie pozwoleń i koncesji

Klient indywidualny

 • sprawy spadkowe m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wydziedziczenie, dochodzenie zachowku
 • windykacja długów, w tym sporządzanie wezwań do zapłaty, projektów pozwów w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • sprawy lokalowe, sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • sprawy rodzinne, m.in. rozwody, separacje, alimenty, podziały majątku
 • sprawy prawa pracy
 • sprawy karne
 • odszkodowania
 • reprezentacja cudzoziemców w sprawach o stały i tymczasowy pobyt

Przedsiębiorstwa

 • zabezpieczenie majątku prywatnego i przedsiębiorstwa
 • obniżenie obciążeń podatkowych
 • zminimalizowanie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • konstruowanie struktur spółek handlowych
 • due dilligence
 • wywiad gospodarczy
 • M&A i przekształcenia
 • venture capital
 • umowy powiernicze
 • sukcesja majątku
 • ochrona majątku przed przyszłymi wierzycielami

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny  Zalewskiej

Klientów z Polski północno-wschodniej zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią partnerską w Białymstoku.

Radca prawny Katarzyna Zalewska zajmuje się sprawami z zakresu prawa medycznego, zwłaszcza reprezentacją pacjentów w dochodzeniu roszczeń związanych z błędami medycznymi. Świadczy pomoc prawną konsumentom w sporach z bankami, jak też w zakresie spraw spadkowych oraz rodzinnych. Wspiera klientów w postępowaniach prowadzonych przed sądami oraz organami administracji publicznej. Doradza gabinetom lekarskim w zakładaniu oraz prowadzeniu przez nich praktyk.

Umów się na spotkanie